פעילות האגף - בוני הארץ : בוני הארץ

פעילות האגף

פעילות אגף יזמות ובניה

אגף יזמות ובנייה המאגד ומרכז בתוכו את תחום היזמות והבנייה על כל רבדיו

וכולל בתוכו 3 ועדות מקצועיות: ועדת תכנון ובניה, ועדת התחדשות עירונית, ועדה מוניציפאלית וועדה לדיור חרדי.

תחומי העיסוק העיקריים שלנו הם בין היתר: הסרת חסמי רגולציה, ליווי חקיקה, מתן מענה לסוגיות רוחביות העולות מהשטח, קידום פתרונות להמשך הליכי התכנון והרישוי, לצורך קיצור הליכי הרישוי והגדלת היצע הדיור.

אנו נוטלים חלק פעיל ומשתתפים בישיבות עבודה מקצועיות עם משרדי ממשלה שונים, עם גופים מאשרים ובוועדות מקצועיות.

בראש האגף עומד מנכ"ל חברת צמח המרמן, מר חיים פייגלין -סגן נשיא ויו"ר אגף יזמות ובנייה.

ובצוות המקצועי נמנות:

עו"ד ניצן פלדמן –סמנכל"ית ומנהלת אגף יזמות ובנייה

עו"ד יפית טווסי – סגנית מנהלת אגף יזמות ובנייה

גב' רינה פרטוש – מזכירת אגף יזמות ובנייה