צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התש"ף- 2020 - בוני הארץ : בוני הארץ

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התש"ף- 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 13) , התש"ף- 2020

לעיונכם מצ"ב צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 13) , התש"ף- 2020. על פי צו זה, לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא כיסוי הפה והאף באמצעות מסיכה המיועדת לכך או מסיכה ביתית בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לקריאת הצו לחץ כאן