קול קורא - הצעה למועמדים לוועדת מומחים בנושא בטיחות באירועים המוניים - בוני הארץ : בוני הארץ

קול קורא - הצעה למועמדים לוועדת מומחים בנושא בטיחות באירועים המוניים

בימים אלה אנו עומדים לדון בהקמת ועדת מומחים בתחום בטיחות באירועים המוניים: הנחיות שתעסוק בהכנת הרוויזיה לתקן הישראלי:

ת"י 5688 חלק 2 –  בטיחות באירועים המוניים: הנחיות

תקן זה, יחד עם התקן הישראלי ת"י 5688 חלק 1, חל על אירועים המוניים. אירוע המוני יכול להתקיים בתוך מבנה, תחת כיפת השמיים או באתרים אחרים. חלק זה של סדרת התקנים ת"י 5688 מיועד לתכנון, לבחינה ולאישור של אירועים, ולא להתעדתם של ארגונים.

תקן זה חל על שינויים, תוספות והתקנות באתרים קיימים, הנערכים לצורך התאמת האתר למאפיינים ולצרכים ייחודיים של האירוע ההמוני המתוכנן.

תקן זה מציג מיפוי מפורט של כל היבטי הבטיחות הספציפיים הרלוונטיים לאירועים המוניים.

בתקן מצוינות גם הנחיות ודרישות כלליות המתייחסות לשמירה על הבטיחות והבריאות של העובדים, הקהל והציבור באירועים המוניים.

אנו פונים אליכם בבקשה להציע מועמדים לוועדת המומחים שלעיל, בצירוף:

  1. קורות חיים;
  2. הצהרת גילוי נאות של מועמד על גבי הטופס המצורף.

את ההצעות יש להגיש לידי עינת שטיין לדואר אלקטרוני einat_s@sii.org.il לא יאוחר מיום 24.11.2022.

הצעותיכם יישלחו לחברי הוועדה הטכנית 6608 וזו תבחר את המומחים מתוך ההצעות שיתקבלו מכם, מחברי הוועדה הטכנית עצמה ומאגף התקינה.

לתשומת ליבכם, לא יוכלו להתמנות שני אנשים (או יותר) מאותו מקום עבודה.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

לשאלות או הבהרות נוספות

עינת שטיין,
ממונה על פרויקטים בתחום ניהול, איכות ומערכות שירות
אגף התקינה-מכון התקנים הישראלי
Tel: 972-3-7454020
Fax: 972-3-6412762

Mail to: einat_s@sii.org.il
Web Site: www.sii.org.il