קול קורא לאיתור מבטחים לאספקת פוליסת ביטוח רפואי לעובדים פלשתינים הלנים בישראל - בוני הארץ : בוני הארץ

קול קורא לאיתור מבטחים לאספקת פוליסת ביטוח רפואי לעובדים פלשתינים הלנים בישראל

רקע

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל, הורה שר הביטחון על הטלת סגר על אזור יהודה ושומרון ורצועת עזה שתוקפו מיום 18.03.2020, תוך שהוחרגו, בין היתר, כניסתם ושהייתם המוגבלת בישראל של כ- 65 אלף עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון (להלן – האזור) המועסקים כדין בישראל בענף הבניה והתשתיות וזאת בכפוף לאישור להלנתם בישראל, המונפק על ידי המינהל האזרחי ביהודה ושומרון.

אישורי לינה אלה ניתנו למשך 60 יום בענף הבניין, ובתקופת תוקפם העובד הפלסטיני שוהה, עובד ולן בישראל מבלי לחזור לאזור.

מאחר שלא מתאפשרת חזרתו של העובד הפלסטיני לאזור, יש צורך לבטח אותו בביטוח רפואי בישראל למקרה שבתקופת שהותו בישראל יזדקק לשירותי בריאות שלא בקשר לתאונת עבודה (המבוטחת בביטוח הלאומי בישראל). צורך זה הוכר על ידי מדינת ישראל והיא אף מקדמת תיקון חקיקה (הוראת שעה) בעניין זה (המצ"ב כנספח ב').

התאחדות הקבלנים בוני הארץ ("ההתאחדות") מזמינה את הספקים השונים לענות לקול קורא.

להורדת הקול קורא לחצו כאן