קול קורא - פוליסת ביטוח עובדי יוש - בוני הארץ : בוני הארץ