רשימת בקרה עצמית של מנהל העבודה - בוני הארץ : בוני הארץ

רשימת בקרה עצמית של מנהל העבודה

רשימת בקרה עצמית של מנהל העבודה

בד״ח בטיחות – רשימה לבקרה עצמית של מנהל עבודה

רשימת הפעולות החיוניות המבוצעות על ידי מנהל עבודה בהתחלת יום עבודה, במהלכו ובסיומו.

רשימה זו איננה באה במקום דרישות כל דין ויש לקיים את הכלול בה, ביחד עם קיום דרישות כל דין.

מטה הבטיחות פיתח רשימה מקוצרת של בדיקות חיוניות (בד"ח) לבקרה עצמית שתסייע למנהלי העבודה באתרי בניה בשגרת הפעילות.

הרשימה מונגשת להורדה בתחתית העמוד.

ייעודו של בד״ח הבטיחות הינו להטמיע פעולות לניהול הבטיחות בשגרת יומו של מנהל העבודה.

הרשימות כוללות 4 תחומים: התחלת יום; מיקוד בנקודות תורפה בטיחותיות; שיחות בטיחות; בקרת בטיחות שוטפת.

הרשימות במתכונתן הנוכחית הינן ידניות. בהמשך יונגשו רשימות אלו גם בתצורה דיגיטלית.

מטה הבטיחות קורא למנהלי העבודה להשתמש ברשימות אלו, ומביע את בטחונו שהשימוש בהן יסייע למנהלי העבודה לממש ביעילות את אחריותם.

בהצלחה,
אלוף במיל׳ איל בן ראובן
ראש מטה הבטיחות