שומרים על היקף בנייה מקסימאלי: סיכום פעילות ההתאחדות מתחילת משבר הקורונה - בוני הארץ : בוני הארץ

שומרים על היקף בנייה מקסימאלי: סיכום פעילות ההתאחדות מתחילת משבר הקורונה

מאת: איתי שחם

בדומה לגופים רבים אחרים, גם התאחדות הקבלנים בוני הארץ הושפעה רבות ממשבר הקורונה שהתנהל בחודשים האחרונים. למרות הקשיים שהביא אתו המשבר, פעילותם של האגפים השונים בהתאחדות התנהלה בצורה אפילו יותר אפקטיבית מהרגיל, ופעולות מיוחדות ננקטו במטרה לאפשר את המשך פעילותו של ענף הבנייה במהלך המשבר. לפניכם פירוט הפעולות שביצע כל אגף בהתאחדות בתקופת המשבר.

אגף כוח אדם, כלכלה ומיסוי

בתחום זה התמודדה ההתאחדות עם אתגר גדול במיוחד: כשהתחילה מגיפת הקורונה, הוחלט מהר מאוד על סגר בשטחים, מה שהיה מונע את המשך עבודתם של עובדים פלסטיניים. כדי לאפשר לעובדים פלסטיניים להמשיך לעבוד, הוחלט להלינם בישראל, והיה צורך למצוא להם מקומות לינה תוך 48 שעות. כמו כן, בעקבות התייעצות של הפורום הכלכלי גובש מסמך דרישות מבנק ישראל על רקע החמרה במדיניות האשראי והעלאת הריבית לענף הבנייה ולרוכשי דירות. בנוסף, הופעל צוות שמטרתו לגשר על ביקושים והיצע של עובדים בענף הבנייה וננקטו צעדים לצמצום ולמניעת עזיבת עובדים פלסטיניים חזרה לרשות הפלסטינית. התקיימו גם טיפול מול רגולטורים ופרסום הנחיות (העברת שכר, חיוב 211 ש"ע, דיווחי העסקה).

אגף יזמות ובניה

נאלץ להתמודד עם הפסקת עבודתם של הגופים האחראיים על אישור שימוש בבניין לאחר שנבנה. חלק מגופי הפיקוח חייבו את עובדיהם לבוא לעבודה. נעשתה עבודה מול משרדי הממשלה בנוגע לסוגיות וצעדים רגולטורים דרושים. נושא כוח עליון ואיחורים במסירה הוסדר מול משרד המשפטים ומשרד השיכון. בנושא מחיר למשתכן התקיימה ישיבה עם מנכ"ל משרד השיכון, בעניין האיסור על בחירת דירות וחתימה על חוזים עצמאיים לזכאים, דחיית מועדים חוזיים ותשלומים וחוק המכר. נעשתה גם עבודה מול אגף התקציבים בניסיון לגבש מספר צעדי חרום לענף הבניה והתשתית – קרן מחזור חוב, התחייבות רכישה של הממשלה, ביטול מס רכישה. נושא שחרור הקפאות בתקנות הרישוי טופל מול מנהל התכנון. התקיים טיפול ישיר מול הנהלת חברת חשמל, כיבוי אש ורשות המים -הגופים עבדו בשטח ונתנו מענה לבעיות שהועלו בפניהם. הייתה גם השתתפות במועצה הארצית לתכנון ולבניה. ניתנה חוות דעת של משרד המשפטים בנוגע למסירת חזקה מרחוק. נענו עשרות פניות של קבלנים. הטיפול בקונטק נעשה בהמשך הסכם ההפעלה.

 

אגף תשתיות ובניה חוזית

האגף, העוסק בבניה ציבורית, היה אחד האגפים הבודדים שעבדו באופן מלא בתקופת הקורונה, אך גם פעילותו הואטה בגלל כשלים שיצר המשבר. בחברת נתיבי ישראל אושרה תכנית חירום במסגרתה התקבלה החלטה על שחרור ערבויות והקדמת תשלומים של קבלנים. בנתיבי ישראל התקבלה סדרת החלטות להקל על ענף הבניה ועל הקבלנים המבצעים: מעבר למנגנון אבני דרך ללא מדידת כמויות בשוטף שינויים ביחס לערבות הביצוע, החברה תאפשר להקטין את שיעור ערבויות הביצוע, דחיית מועדי החזר המקדמה בחוזי ביצוע – לבקשת הקבלן, החברה תקפיא את קיזוז המקדמות עד לסוף יוני 2020 הקדמת תשלומים לקבלנים בחוזי ביצוע פעילים, החברה תקדים את התשלומים בגין חודשי ביצוע ינואר ופברואר, כך שאלה ישולמו עד לחג הפסח.  במכתב משרד השיכון נכתב כי תהיה הקפאת קנסות על עיכובים בעת משבר הקורונה. ב-31/3 החליט המשרד כי בעת הקורונה לא ייערכו מפגשי מציעים וסיורי קבלנים ויתקיים רק שלב של שאלות ותשובות. הוראת תכ"ם בנושא הצמדות קובעת כי מעתה במכרזי מדינה יוצמד המדד מהיום הראשון ולא לאחר 12 או 18 חודשים של בניה. על מפעילי כלי צמ"ה תחול הקלה רגולטורית במסגרתה יוכלו חיילים משוחררים בעלי ההכשרה הרלוונטית לעסוק במקצועות אלו בהתאם לנוהל. יינתן רישיון אזרחי לנהגי משאיות (משא כבד) שמשתחררים מהצבא בניגוד לעבר שהיו צריכים לעבור מיונים אישיותיים ועוד.

התאחדות קבלני השיפוצים

טופל טיוב נתונים של כתובות ופרטי הקבלנים שביקשו את הלנת העובדים בישראל. הונפקו תעודות אישור קבלן כחיוני למשק לקבלני השיפוצים. גויסו מצטרפים חדשים – קבלני דט״א וקבלני שיפוצים נוספים. הופצה איגרת לקבלני השיפוצים. התאחדות קבלני השיפוצים השתתפה בפרויקט גיוס עובדים של התאחדות הקבלנים בוני הארץ. רוב פעילות השיפוצים נעשית בבתים שכבר גרים בהם אנשים. מהסיבה הזאת, פעילות תחום השיפוצים נעצרה לחלוטין בתקופת הקורונה, בשל הצורך לשמור על ריחוק.

אגף דוברות והסברה

התפרסמו 56 ידיעות, 12 ראיונות רדיו, 9 ראיונות טלויזיה, 28 פוסטים מרכזיים בפייסבוק-אינסטגרם-טוויטר ו-5 פרסומים ממוקדים לפלסטינים ברשתות של המנהל האזרחי. הפרסומים המרכזיים כוללים את ההחלטה שלא לסגור את הענף, העברה בנקאית ישירה של שכר פלסטינים ליהודה ושומרון (בהשתתפות איציק גורביץ), תגובות הנשיא למכתב של סגן חשכ"ל בעניין כוח עליון כולל ראיונות ברדיו של המנכ"ל והנשיא ופרסומים רבים בתקשורת הכתובה, מסרי הרגעה בידיעות אחרונות על עזיבת פלסטינים בעקבות קריאת הרשות הפלסטינית, כתבה מקיפה על דרישות המגזר העסקי מהממשלה ב"ישראל היום" עם ראול, השתתפות בכתבה מקיפה על מצב הקבלנים בשטח בידיעות אחרונות, השתתפות צביקה בכתבה על החלטת נתיבי ישראל על הקלות, השתתפות ניר בכתבה על החלטת משרד הבינוי והשיכון על הקפאת קנסות. נעשו תכנון, הפקה וטיפול בפרסום מיני קמפיין בעיתונות הכלכלית (גלובס, דה מרקר, מעריב, כלכליסט) של מודעות הקוראות למנוע את סגירת הענף וקוראות לקבלנים להצטרף אלינו. כמו כן, טיפול בתכנון, הפקה, ליווי צילומים של מהדורת חדשות של ההתאחדות שראיתם עכשיו ומופצת כרגע לכל הענף, מקבלי החלטות, תקשורת. עיתונאים רבים תודרכו על הנעשה בתהליך קבלת ההחלטות לגבי הענף וההשפעה של אפשרות סגירתו. בנוסף, הוכן חומר ופורסמו מסרים לשכנוע להישארות עבור הפלסטינים והתקיים טיפול מול איציק ובעזרתו מול המינהל האזרחי להפצת החומר לעובדים ולרשות הפלסטינית. טופלו חומרים שקשורים בהוראות הבריאות עם מתי – במדיות שלנו ודרך המנהל האזרחי והכנת חומרים להפצה פיזית בערבית, סינית, רוסית. כמו כן, התקיימו פניות מוקלטות אישיות לחברים עם ראול ואמנון והוכנו חומרים וליווי איציק בעבודה על פרויקט גיוס עובדים שפוטרו.

מטה הבטיחות

התגייס בתקופת סגר הקורונה לסייע לקבלנים להתמודד עם דרישות משרד הבריאות במסגרת הלנת העובדים הפלסטיניים הרבים בישראל. במטה נכתבו ופורסמו קווים מנחים והמלצות בשפות שונות בנושאים הבאים: עבודה בטוחה בימי קורונה – עדכון מספר 3, עשרת הדברות לעבודה בטוחה בענף (סינית, ערבית, עברית, רוסית ואנגלית), הצהרת בריאות לעובד בנייה (ערבית ועברית) וטיפול בהתאמות רגולטוריות מול שר העבודה והרווחה לאור מצב החירום – היעדרות מנהלי עבודה ועוזרי בטיחות כתוצאה מהבידוד וטיוב ביקורי הפיקוח של מנהל הבטיחות. פעילויות סיירת הלינה במטה הבטיחות כללו את מיפוי מוקדי הלינה של העובדים הפלסטינים בפריסה גאוגרפית בשיתוף פעולה עם אגף קשרי לקוחות והארגונים. מצבת הכוח הנוכחית של כלל המערך, הפועלת בשטח מונה 8 צוותים וצפויה לבקר בכ-50 אתרים ביום. בינתיים, עודכנו רשימות תיוג לסקרי לינה, עקב חידוד הנחיות משרד הבריאות ('סיירת לינה').

האגף הטכני

נערכו ונכתבו דפי מידע יומיים. כמו כן, הייתה השתתפות בישיבות מנהל התכנון (מצללות וסיבים אופטיים) ובוועדת היגוי ניוד עובדים לענף הבניה.

אגף הכספים

עודכן תקציב ההתאחדות לימי הקורונה, נסגרו תשלומים, התבצע רכש משותף של מדי חום ומסכות ונוצרה תשתית לביטוח רפואי לעובדים פלסטינים.

האגף המשפטי

טופלו הערות תזכיר הארכת תקופות חוק התכנון והבניה, כמו גם קול קורא ציוד מגן – רכישת מדי חום. טופלו גם מכתב בעניין "כח עליון" – בעקבות מכתב החש"כ ושוטף מכרזים ונערכה אכיפה פנימית הגבלים – מסמכים/מאמרים.

יחידת רשם הקבלנים

נקבעה מסגרת עבודה משותפת ויצירת ״קו חם״ עם רשם הקבלנים, לטיפול בנושאים דחופים. התקיים גם טיפול פרטני בפניות דחופות של קבלנים מול רשם הקבלנים להעלאות סיווג ויצא מכתב פניה לרשם הקבלנים לפיו עבודות מחזור והריסה מחייבות רישיון קבלן בענפים 200 ו-100.

ישנה לפנינו, כך נראה, עוד עבודה רבה. יש להבטיח כי גם המשך ההתמודדות של הענף תתאפשר בלי פגיעה אנושה בחברים. אנו ממשיכים לפעול ללא הפסק מול כל הגורמים הרלוונטיים כדי להקל את התמודדות הענף עם המשבר. במקביל, אנו ממשיכים להרחיב את השירותים והליווי המקצועי שלנו את החברים. קבלנים שאינם חברים, מוזמנים לפנות אלינו ולהצטרף לשורותנו וליהנות מסיוע ותמיכה צמודים.

נמשיך ונעדכן .