תדריך תמהיל יחידות דיור מיום 8.11.22 מאת מנהל התכנון - בוני הארץ : בוני הארץ

תדריך תמהיל יחידות הדיור

ביום 8.11.22 מנהל התכנון הוציא הנחיה לוועדות המחוזיות המתייחסת לתמהיל גודל יחידות דיור.

תמהיל יחידות הדיור נקבע בהתאם למספר רב של משתנים המשפיעים על תמהיל הדיור הראוי, והיותו תלוי מיקום, תוך שונות רבה בין רשויות ואזורים. 
התדריך קובע כי תכניות מפורטות המציעות תוספת יח"ד בהיקף של 100 יח"ד ומעלה יבחנו על ידי לשכות התכנון המחוזיות, בהקשרן המקומי, בהתאם וביחס למאפייני הישוב והקהילה. 
על כן, מומלץ כי הרשות המקומית תפעל לעריכת בחינה והמלצה לתמהיל גדלי יחידות הדיור הרצוי בתחומה. וככל שלא נקבעה כזאת, התוכנית תבחן אל מול "התדריך הארצי לתמהיל יחידות הדיור" המפורט בתדריך המצורף, אשר ישמש ככלי עזר לבחינת תמהיל דירות בתכנית מוצעת.