תחקיר - אצבעות העובד נתפסו במהלך הנפה של חלון ממ"ד - בוני הארץ : בוני הארץ

תחקיר – אצבעות העובד נתפסו במהלך הנפה של חלון ממ"ד

אצבעות העובד נתפסו במהלך הנפה של חלון ממ"ד

תיאור האירוע

בניסיון להרים את חלון הממ"ד הראשון והשלישי בשורה ובניסיון לחסוך בזמן ניסה  העובד להחזיק בידיו את החלון האמצעי שלא היה בו צורך וזאת בזמן שהמנוף מבצע הרמה של החלון הראשון והשלישי.

אצבעותיו של העובד נתפסו בחלון השני וזאת בניסיון להחזיק אותו שלא יתרומם יחד עם שתי החלונות הנמצאים בהנפה . 

סיכום והמלצות

יש להרים חלון ממ"ד אחד בכל הנפה או שניים יחד רק לאחר שהוציאו מריכוז החלונות מבעוד מועד.

חל איסור להכניס ידיים / אצבעות בזמן ההנפה של המנוף ויש להתרחק ככל הניתן.

יש לעבוד לפי הוראות הבטיחות וזאת למרות הלחץ ולסיים את ההנפה תוך כדי עבודה זהירה ובהתאם להוראות הבטיחות פעולה שהייתה יכולה למנוע אירוע זה.