תחקיר – הורדת מטען על רגלו של האתת - בוני הארץ : בוני הארץ

תחקיר – הורדת מטען על רגלו של האתת

תחקיר

הורדת מטען על רגלו של האתת

תיאור האירוע

אתת הוריד תבנית יציקה רב פעמית על קורת דוקה עומדת.

עם הנחת התבנית, הקורה נפלה על הצד והתבנית נחתה על רגלו של האתת.

עקב עוצמת הפגיעה רגלו של האתת התנפחה וזה נדרש לקבל טיפול רפואי.

האתת פונה לבית חולים בליווי נציג מחברת כח אדם. נבדק ושוחרר מבית החולים ללא חשש לשבר וקיבל 3 ימי מחלה.

מסקנות

האתת לא שמר על הוראות הבטיחות בכך שרגלו נמצאה מתחת לתבנית מונפת.

לקחים

אין להניח תבניות על קורות עומדות ו/או על חפצים לא יציבים.

יש לחזור ולהדגיש לכל האתתים שאין להניח ידיים/רגליים מתחת לחפצים כבדים – גם במידה ויש תמיכה על הקרקע אשר מגביהה אותם.