תחקיר - פגיעת ראש במהלך גלגול תוף כבלי חשמל - בוני הארץ : בוני הארץ

תחקיר – פגיעת ראש במהלך גלגול תוף כבלי חשמל

תיאור האירוע

עובד קבלן חשמל ביחד עם חברו,  גלגלו במדרגות הבניין תוף עץ עם כבל חשמל ,התוף התגלגל חופשי ,  העובד  ניסה לעצור התוף תוך כדי התגלגלות  במדרגות והתוף מחץ את העובד שנפל ונפגע בראשו.

העובד נפל לאחור ונפגע בחלק האחורי של הראש.

העובד פונה באמבולנס לקבלת טיפול, אושפז ללילה לאחר 25 תפרים בראשו.