תחקיר - פציעה במהלך חיתוך ברזל - בוני הארץ : בוני הארץ

תחקיר – פציעה במהלך חיתוך ברזל

האירוע

עובד טיפס על סולם במטרה לבצע חיתוך ברזל לטובת הרכבת נגטיב עץ, העובד חתך את הברזל בצד אחד של הקיר והחל לחתוך את הברזל בצד השני לפני שהשלים את החיתוך בצורה מלאה התנדנד הברזל וחתך את ידו של הפועל

 תוצאת האירוע

חתך ביד העובד שהובילה לביצוע  12 תפרים, 

העובד חזר לעבודה לאחר יומיים

מסקנות

מקרים שכאלו יש לבצע חיתוך ברזל  באמצעות זוג פועלים, האחד חותך והשני מחזיק את בצד האחר.