תחקיר - פציעה כתוצאה משבירת דיסק חיתוך - בוני הארץ : בוני הארץ

תחקיר – פציעה כתוצאה משבירת דיסק חיתוך

תיאור האירוע 

פועל עסק בעבודה שגרתית של חיתוך פלאנג ממ"ד בבניין עם דיסק ברזל תוך שימוש במגן קבוע כמחויב.

הפועל עבד עם ציוד מיגון אישי הכולל : משקפי מגן, כפפות, אפוד וכובע מגן כפי הנדרש.

במהלך ביצוע העבודה, נשבר הדיסק והעובד נפצע.

 

נסיבות האירוע

דיסק החיתוך מסוג. 5 x1/8 Rhodius התאים לסוג העבודה של חיתוך 'ברזלפלדה'

מבחינת דיסק החיתוך נמצא כי לא הייתה חריגה בגבולות השימוש בהתאם להוראות היצרן.

מבחינת דיסק החיתוך נראה כי הדיסק נשבר אם כתוצאה מלחץ שהופעל בעת חיתוך הברזל ו/או כשל בדיסק. וזאת לאור הבלאי הגבוה הנראה בסיבי האפוקסי החשופים בגב הדיסק.

 

מברור עם הספק והיצרן בחול הבלאי על דיסק החיתוך יכול להיגרם מחיתוך ברזל רשת מהצד ולא בניצב בהתאם להנחיות היצרן וזאת בגלל מבנה הרשת של פלנג הממ"ד, גובה החיתוך ומשקל הדיסק )דיסק גדול 9"( דבר שיכול להביא לתפיסת הדיסק בברזל, ללחיצת יתר ושבירתו. במקרים דומים יש לשקול לבצע חיתוך עם דיסק 4.5 " קל ונוח יותר לעבודה ואף להכניס קרש לתמיכה ברשת שלא תיסגר על דיסק החיתוך.

 

משחזור אופן אחיזת הדיסק יתכן כי המגן לא כוון בצורה שתגן באופן הרמטי על יד שמאל של הפועל וכי הפועל נפצע או משבב ברזל או משבב של הדיסק שנשבר.

 

לקחי האירוע

יש להתקין מגן קבוע בהתאם לסוג האחיזה )ימין/שמאל ( וכיוון החיתוך

חיתוך יבוצע אך ורק בניצב ללא הפעלת לחץ גבוה

מומלץ להכניס קרש לתמיכה ברשת עליונה והתחתונה כדי למנוע לחץ על הדיסק