המטרו - תמצית מחוק ההסדרים - בוני הארץ : בוני הארץ