תקנות בחירת ספק גז ראשון למערכת גז מרכזית - נוסח מאושר 19.5.2020 (002).... - בוני הארץ : בוני הארץ