תקנות בניה ירוקה - בוני הארץ : בוני הארץ

תקנות בנייה ירוקה

ביום 1.3.2022 נכנסו לתוקף תקנות חדשות המחייבות בניית מבנים חדשים על פי התקן לבנייה ירוקה בדרגה של כוכב אחד לפחות בכל חלקי הארץ.
התקנות יכנסו לתוקף באופן הדרגתי בשתי פעימות, לפי ייעוד ושטח המבנה, פעימה ראשונה מהיום ופעימה שנייה החל מספטמבר 2023.

עד היום, החובה לבנייה על פי תקן בנייה ירוקה בדרגה של כוכב אחד, הייתה קיימת בעיקר בערי פורום ה-15. אימוץ הבנייה הירוקה במסגרת תקנות התכנון והבנייה יביא לכך שבנייה ירוקה תהיה מחייבת בכל הארץ.

שימו לב כי התקנות מתוות תהליך שונה של רישוי ובדיקה מהמצב שהיה עד היום. אנו ממליצים לכם להיערך לכך מבעוד מועד עוד בתחילת התכנון.