תקנות המחייבות שימוש בפיגומים העומדים בדרישות ת"י 1139 - בוני הארץ : בוני הארץ

תקנות המחייבות שימוש בפיגומים העומדים בדרישות ת"י 1139

בתאריך 27/1/2019 פורסמו ברשומות תקנות המחייבות שימוש בפיגומים העומדים בדרישות ת"י 1139 חלק 1 (תקן אירופאי מאומץ).

התקנות קובעות תנאים נוספים המתייחסות לתכנון הפיגום, התקנתו ותחזוקתו.

התקנות יכנסו לתוקף באופן מדורג ויחולו על:

בתאריך 28/7/2019 – כל הפיגומים שגובהם מעל 30 מטר.

בתאריך 28/7/2020 – כל הפיגומים שגובהם מעל 8 מטר.

בתאריך 28/1/2022 – כל הפיגומים.

 

לצפייה והורדה של קובץ התקנות לחצו כאן 

לצפייה והורדה של תקן פיגומי זקיפים (17.3.22) לחצו כאן

לצפייה והורדה של פיגומי זקיפים תעשייתים (כלוב ציפורים) לחצו כאן

לצפייה והורדת המלצת מטה הבטיחות להטמעת תקן הפיגומים לחצו כאן