בטיחות קורונה - הנחיות להתנהגות בטוחה באתרי בניה - עדכון מס' 1 - בוני הארץ : בוני הארץ