רשם הקבלנים מוסר כי במסגרת שיפור השירות לקבלנים תתאפשר קבלת רישיונות, מידע ועדכונים במייל. - בוני הארץ : בוני הארץ

רשם הקבלנים מוסר כי במסגרת שיפור השירות לקבלנים תתאפשר קבלת רישיונות, מידע ועדכונים במייל.

התאחדות הקבלנים בוני הארץ:
רשם הקבלנים מוסר כי במסגרת שיפור השירות לקבלנים תתאפשר קבלת רישיונות, מידע ועדכונים במייל.
יש למלא טופס עדכון פרטים בדגש על מייל וטלפון נייד בלינק המצ"ב:
https://www.gov.il/he/service/change-of-registration-details