הוראת שעה הסבר לעורכי בקשות 02082020 (2) - בוני הארץ : בוני הארץ