מכתב לשר הבינוי והשיכון מכר דירות - בוני הארץ : בוני הארץ