הקבלן והבונה 359 להעתק שמש 1 - בוני הארץ : בוני הארץ