נלחמים על הבית - תכנית חירום לאומית לפתרון משבר הדיור והתשתיות | נובמבר 2022 - בוני הארץ : בוני הארץ