סף במכרזים ועקרון המכרז הפתוח לכל(1) - בוני הארץ : בוני הארץ