כספים בחברה מבצעת (סוגיות במימון פרויקט ביצוע) – אורי גבעולי - בוני הארץ : בוני הארץ