גורביץ וסטודנטים בטקס הענקת מלגות של התאחדות בוני הארץ - בוני הארץ : בוני הארץ