ידיעות הנדלן ידיעות אחרונות 7-7-17 - בוני הארץ : בוני הארץ