בובליל בטקס חלוקת המלגות של התאחדות בוני הארץ קרדיט צילום כפיר סיון - בוני הארץ : בוני הארץ