בן שמעון מנכל התאחדות בוני הארץ צלם - כפיר סיון - בוני הארץ : בוני הארץ