ערבויות מכרז וביצוע ללא העמדת הון - בוני הארץ : בוני הארץ

ערבויות מכרז וביצוע ללא העמדת הון

במיוחד עבורכם, שירות של הנפקת ערבויות מכרז וביצוע ללא העמדת הון עצמי.

במסגרת השירות, חברי התאחדות הקבלנים בוני הארץ יזכו להטבות הבאות:

 

  1. הנחה בדמי פתיחת תיק כלהלן:
  • 50% הנחה בדמי פתיחת תיק בערבויות עד 3 מיליון ₪
  • 60% הנחה בדמי פתיחת תיק בסכומים גבוהים מ 3 מיליון ₪
  • במידה והקבלן רוצה להקים מראש מסגרת ערבויות ולא ערבות בודדת, תינתן הנחה של 60% על כל סכום במסגרת
  1. הטבה בדמי תשלום חודשיים לחברי התאחדות. ההטבה תתבטא בהנחה בתשלום החודשי כך שהתשלום החודשי לנותן השירות יעמוד על 0.5% –0.8% מגובה הערבות.