בנארית - מוצרים בהנחה - בוני הארץ : בוני הארץ

מוצרי בנארית בהטבה לחברי התאחדות הקבלנים

במיוחד עבורכם, ההתאחדות יצרה שת"פ לקבלת הטבה משמעותית של 23% ממחיר המחירון של החברה ברכישת המוצרים הבאים

ניתוח ותמחיר

להגשת הצעת מחיר אטרקטיבית ורווחית למכרזים שלך

הבטחת רווחיות הפרויקט, קביעת מחיר בסיס והוספת אחוזי תקורה ורווח, ניתוח סעיפים למרכיבים (עץ מוצר) כדי לדעת עלות מדויקת, העתקת מחירים ממאגר מחירי האמת, העתקת מחירים מסעיפים מתומחרים וממחירונים אחרים, כולל מחירונים אינטרנטיים, העמסת עלויות גורפת לפי קבוצות תמחיר

חישובי כמויות

חשבונות מפורטים למזמינים או לתכנון של הפרויקט

חישוב הכמויות המתוכננות משרטוטים והעברתן אל כתב הכמויות, חישוב כמויות הביצוע והעברתן לחשבונות החלקיים/סופיים, הוספת סקיצות, מקומות וקבוצות, יבוא ויצוא חישובים, דוחות של חישובי הכמויות לפי סעיפים/מקומות, דוח עלויות לפי מקומות, מאגר נוסחאות מותאמות ליחידת המידה בסעיף

מכרזים של קבלני משנה

לניהול הצעות מחיר מקבלנים. פשוט, נוח ובטוח

מערכת מאובטחת בענן להשוואה בין הצעות מחיר של קבלני משנה, קבלני המשנה מזינים הצעות מחיר ישירות למכרז בענן, המערכת יוצרת אוטומטית טבלת השוואה מהצעות הקבלנים, אפשר לצרף את כל מסמכי המכרז לעיון הקבלנים המשתתפים, אפשר להגדיר סבבים נוספים, פורום מובנה להבהרות/שאלות ותשובות

בנארית פרמיום 

שדרוג מבנארית בייסיק/סטנדרט לפתרון הפרמיום

תמחור והגשת הצעות מחיר – כולל כל מחירוני הבניה, ניתוח ותמחיר וחישובי כמויות, הגשת חשבונות למזמין – הפתרון המקיף ביותר בענף לניהול חשבונות מול המזמין, ניהול הוצאות הפרויקט – ניהול רכש מלא כולל קיזוז רכש אוטומטי מחשבונות קבלני משנה + ניהול חשבונות מול קבלני משנה, בקרת תקציב ורווחיות הפרויקט – ניהול תקציב ביצוע, תקציב דינאמי שמתריע תוך כדי ביצוע על חריגות בפרויקט, ניהול פרויקט מלא – מסמכים ותוכניות, סיכומי דיון ופרוטוקולים, ניהול משימות, יומני עבודה דיגיטליים לאתר הבניה