בנארית - בוני הארץ : בוני הארץ

מאגר מחירי האמת

של ענף הבניה והתשתיות

המאגר מכיל למעלה מ-200 אלף סעיפי בניה של פרויקטי אמת בארץ ישראל

ללא מעורבות יד אדם, ללא השפעות זרות וללא מומחי תוכן

מאגר סטטיסטי ממוחשב עם חיפוש קל בטקסט חופשי שיתן לכם את מחירי האמת שמתאימים למה שאתם נדרשים לבצע בפרויקט שלכם

מתאים לבניית הצעות מחיר 

לתיקוף מחירים אמיתיים מול מחירים ממחירונים פשוטים.

מאפשר התאמה לפי כמויות, לפי אזור בנייה ולפי סוג פרויקט. 

כלי הכרחי לכל קבלן, מתכנן ויזם שמצמצם את אי הודאות במחירי הפרויקט