מכרז לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים בשטח הכנסת - בוני הארץ : בוני הארץ

מכרז לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים בשטח הכנסת ואתרים שמחוצה לה

קבלני הביצוע החוזי שימו לב.
הכנסת פרסמה לאחרונה מכרז לביצוע עבודות בנייה ושיפוצים, להגשה עד ליום 30.6.24.

אנו ממליצים לעקוב אחרי המועדים להגשה