הנדסה, תקינה ורישום קבלנים Archives - בוני הארץ : בוני הארץ

הנדסה, תקינה ורישום קבלנים

מטה הנדסה, תקינה ורישום קבלנים, פועל אל מול גורמי רגולציה וממשל, כמו גם מול גופים נוספים, במנעד רחב של נושאים וסוגיות רוחב, המטה מהווה מוקד ידע וייעוץ אשר פעילותו מתמקדת בזירות שונות, בהן מתבצעים תהליכי רביזיה, חקיקה, הסדרה רגולציה ותקינה, המשפיעים על פיתוח ענף הבניה ואיכותו.