עדכונים וחקיקות Archives - בוני הארץ : בוני הארץ

עדכונים וחקיקות

ענף הבניה מהווה 11.4% משיעור ההשקעה בתמ"ג, וצמח ראלית ביותר מ- 5% בעשור האחרון. ענף התשתיות והבנייה הציבורית (ללא ערך הציוד הנלווה) מהווה כ- 4% מהתמ"ג (נכון ל-2021). התוכנית האסטרטגית של מדינת ישראל בנוגע לתשתיות המובלת ע"י משרד האוצר, מתכללת את צרכי המשק הצפויים וכלים לצורך העמדת התכנון ע"י גופי הממשלה השונים. יחד עם זאת חסרה התייחסות לזרוע המבצעת – קבלני הביצוע. המטה פועל לצורך קידום האינטרסים של קבלני הביצוע והסרת החסמים במספר רב של מישורים אל מול מזמיני העבודה והכנסת, לצורך עידוד התחרות, הפחתת עלויות והעלאת האיכות בענף. כאן תוכלו למצוא מידע בנושאים אקטואליים שונים שהאגף מטפל.