כלכלה מעגלית ובניה ירוקה Archives - בוני הארץ : בוני הארץ

כלכלה מעגלית ובניה ירוקה

במדינת ישראל נצרך 50 מ' טון חומרי חציבה מידי שנה (60% לענף התשתיות), כאשר הביקוש לחומרי הגלם רק עולה לאור קצב צמיחה בהתחלות הבניה. מצוקת חומרי הגלם גוברת לא רק בשל השפעות עולמיות, אלא גם בשל חוסר טיפול מערכתי לאומי; כיום פועלות פחות מ-20 מחצבות במדינה, הדבר נובע מהטיפול הכושל בשיווק מחצבות. בנוסף, אין תמריצים ועידוד בפרויקטים ציבוריים לשימוש בחומרים ממוחזרים, אשר היה מוביל לכלכלה מעגלית ומקל על מצוקת חומרי הגלם.