אבו קוש חב לעב עפר ופתוח בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ