או חק ייזום בניה ופתוח 1995 בע - בוני הארץ : בוני הארץ