אחים עאמר בניה שווק ואחז בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ