איזוליט מונופורם איטום (1985) - בוני הארץ : בוני הארץ