איש חירם חב קב לבניה והשק בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ