אל טרנס עבודות תשתית הנדסה ופי - בוני הארץ : בוני הארץ