אפיקים פרוייקטים בדרום בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ