אפרידר חב לשכון ופתוח אשקלון ב - בוני הארץ : בוני הארץ