אפרים פלינר חב לבנין והשק בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ