א אפרת חברה להנדסה ובניה מתקדמ - בוני הארץ : בוני הארץ