א א חי חברה לבנין ופתוח בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ