א ג עבודי לבניה ושירותים בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ