א ד אשר זגורי עבודות בנין בעמ - בוני הארץ : בוני הארץ