א ה היוצרים חברה לבניה והחזקות - בוני הארץ : בוני הארץ